Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından, Vagonların Yerleştirilmesi Amaçlı Karayolu Raylı Araçların Temini İçin Açılan İhale

2 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından vagonların yerleştirilmesi amaçlı karayolu raylı araçların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir. İhalenin tahmini bütçesinin 60.000.000 (altmışmilyon) Fas Dirhemi (yaklaşık 5,43 Milyon Dolar) olduğu ve ihaleye katılım için adayların 81.564 (seksenbirbinbeşyüzaltmışdört) Fas Dirhemini (yaklaşık 900.000 ABD Doları) güvence olarak yatırması gerektiği belirtilmektedir.
İhaleye ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için Tıklayınız