Fas Gümrük Uygulamaları Hk.

30 Nisan 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde, gümrük işlemlerinin hızlandırılması adına, 01 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarında yer alan alıcı kısmına, Fas’ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen “Identifiant Commun de L’entreprise –ICE” (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, İthalat işlemlerinin aksamadan devam ettirilebilmesi adına Faslı ithalatçıların ICE numarasını ürünleri ithal ettikleri ülkelerdeki ihracatçı-tedarikçilerine göndermesi gerektiği ve taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi hususunda ilgili Bakanlık tarafından gerekli yönlendirmelerin yapıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş