Fas Tarafından Gümrük Vergilerinin Arttırılması

20 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 17’nci maddesine göre; ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının yüzde 90’ı oranında gümrük vergisinin Fas tarafından yürürlüğe konulduğu hatırlatılmıştır.

Yazıda devamla, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6074/211 sayılı sirkülerde özetle; 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6903 sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan “2020 Yılı Değiştirilmiş Finans Kanunu” uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında yüzde 30 oranına tabi olan tüm ürünler için ithalat vergisinin yüzde 40’a yükseltilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye’den ithali gerçekleşen ve yüzde 30 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren %40 oranı baz alınarak hesaplanacağı, sirkülerin ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları belirtilmiştir.

Paylaş