Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) T.C. Başbakanlık
Dünya Bankası ( The World Bank ) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.(GTİ) T.C. Adalet Bakanlığı
Borsa İstanbul T.C. Ekonomi Bakanlığı
KOBİ Bilgi Sitesi T.C. Dışişleri Bakanlığı
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.(MEYBEM) T.C. İçişleri Bakanlığı
TOBB Sanayi Veri Tabanı T.C. Maliye Bakanlığı
TOBB TV T.C.  Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) T.C. Sağlık Bakanlığı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ( TEYDEB ) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TÜBİTAK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi T.C. Enerji ve Tabii Kanaklar Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) T.C. Milli Savunma Bakanlığı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB ) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme  İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ) T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kredi Garanti Fonu (KGF) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Rekabet Kurumu T.C. Kalkınma Bakanlığı
Türkiye Standartları Enstitüsü ( TSE ) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Türk Patent Enstitüsü
Türkiye Fuar Rehberi Dünya Ticaret Örgütü – World Trade Organization ( WTO )
UMEM Beceri’10 Projesi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV)