Faydalı Bağlantılar

 

 

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) T.C. Cumhurbaşkanlığı
Dünya Bankası ( The World Bank ) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.(GTİ) T.C. Ticaret Bakanlığı
Borsa İstanbul T.C. Adalet Bakanlığı
KOBİ Bilgi Sitesi T.C. Dışişleri Bakanlığı
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.(MEYBEM) T.C. İçişleri Bakanlığı
TOBB Sanayi Veri Tabanı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TOBB TV T.C.  Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) T.C. Sağlık Bakanlığı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ( TEYDEB ) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TÜBİTAK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) T.C. Milli Savunma Bakanlığı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) T.C. Genclik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV) T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB ) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme  İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Kredi Garanti Fonu (KGF) Türk Patent Enstitüsü
Rekabet Kurumu Dünya Ticaret Örgütü – World Trade Organization ( WTO )
Türkiye Standartları Enstitüsü ( TSE ) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV)
Türkiye Fuar Rehberi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı