Fazla Mesai Programı – Pilot Uygulamaya Geçiş

22 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  gümrük idarelerindeki fazla mesai işlemleri için hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiş; bahsi geçen  düzenlemelerin söz konusu pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde, 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisi verilmişti.

Bu defa, yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin, 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara

Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.