Geçiçi Muafiyet Belgesi Duyurusu

Paylaş

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, 1/12/2018
tarihinden önce 15 inci maddenin (c) bendinde belirtilen fiillerin işlenmesi nedeniyle cezai
duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarına tanınan muafiyet konusunda ilgililere yapılacak
bilgilendirme faaliyetlerinin titizlikle uygulanması, sözkonusu muafiyetin amacına ulaşması
bakımından önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan basın bildirisine ulaşmak için tıklayınız.