Genelge Hk.

29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği’nden alınan yazıda;

a) 12.03.2020 gün ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

b) 22.03.2020 gün ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

c) 23.03.2020 gün ve 4931 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi.

ç) 29.05.2020 gün ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

İlgi (a) ve (b) Genelgeler; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ilgi (ç) Genelge ile, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ilgi (c) Genelgesi de 01.06.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ilgi (ç) Genelge doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri hariç olmak üzere Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığında, çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın yönetici ve kadro pozisyonunda olanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu e-nabız sistemi üzerinden tespit edilen kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevleri fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen merkezden verilen randevu sistemi ile pasaport, ehliyet ve kimlik basım iş ve işlemler ile ilgili usuller bu dönemde ilgili Genel Müdürlük tarafından belirlenecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Birimler/Valilikler, bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kullanılan araçlarda dezenfekte işlemi yapılması hususlarında Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nin ilgili maddelerini esas alarak gerekli tedbirleri uygulayacaktır.

Konu ile ilgili 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen hükümlere riayet edilmesi ile Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen usul ve esaslara azami hassasiyet gösterilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş