Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

3 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunarak, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğin yapıldığı,

-Yapılan değişiklik uyarıca anılan yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu”nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve “Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi”nin devreye alındığı,

-Söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örmeği sunulan kılavuzda yer aldığı ,01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği, bildirilmiştir.

Geri Verme Ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi–Yükümlü Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş