GES Destekleri Hk.

24 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) çerçevesinde sanayi kuruluşlarının lisanssız olarak kuracakları “Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” yatırımlarının 4. bölge teşviki kapsamına alındığı bildirilmiştir.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları;

  • 1’inci, 2’nci, 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan,
  • 4’üncü, 5’inci, 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

    Konuya ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/20.5.5209.pdf adresinden ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan(Madde 14) ulaşılabilmektedir.