Giderek Daha Belirsizleşen Dünyada Açık Ticaretin Rolü Konulu Etkinlik

12 Ekim 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü (DG Trade) tarafından 31 Ekim 2022 tarihinde “Giderek Daha Belirsizleşen Dünyada Açık Ticaretin Rolü” konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela’nın katılımı ile gerçekleştirilecek
söz konusu etkinliğe, AB’de yerleşik STK’lar tarafından https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registration_form_for_CSD_meetings adresinden kayıt
yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.