Türkiye-İsveç 1. Dönem JETCO Toplantısı

11 Mart 2021

Sayın ÜYemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Sayın Anna Hallberg tarafından yürütülen Türkiye-İsveç 1.Dönem JETCO Toplantısının 5 Mayıs 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve 1. Dönem JETCO Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-İsveç ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu itibarla, toplantının hazırlıklarında kullanılmak ve 1. Dönem JETCO  Mutabakat Zaptında  yer  almak  üzere, İsveç  ile  ticari  ve  ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik  işbirliği imkânları,  öncelik  verilecek  sektörler,  ticaretin  geliştirilmesi  için  öneriler,  ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüş bildirmek isteyen üyelerimizin en geç 16 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar Birliğimize (anara.daylan@tobb.org.tr) görüşlerini iletmeleri rica olunur.

Paylaş