Gözetim Ve Muayene İşleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları  Yönetmeliği”ne göre ; belirtilen cihaz/araç/teçhizat/tesisatların adı geçen yönetmelikdeki periyotlarda , ilgili madde, standart ve kodlara göre, periyodik muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu periyodik muayenin yaptırılmasından işletme  sahipleri sorumlu olup, muayenelerin yetkiln uzmanlarca gerçekleştirilmesi zorunludur.

TSE, ülke çapına yayılan organizasyonu, titizlikle eğitilen ve seçilen sertifikalı uzman personeli ve yeni yönetmelikteki bahsi geçen hususlara, standart ve kodlara uygun dokuman ve muayene yöntemleriyle hızlı ve güvenilir bir şekilde bu alanda hizmet vermeye başlamıştır.  Hem ilgili yönetemlikten kaynaklanan yükümlülüğünüzü yerine getirmek, hemde ilgili araç ve gereçler açısından gerçek bir işsağlığı ve güvenliği ortamı yaratmak için Enstitüden bu hizmeti almak isteyen üyelerimizin başvuru formunu doldurmaları ve ilgili adreslere posta, faks yada e-mail ortamıyla göndermeleri gerekmektedir.