Gümrük Laboratuvarları Hakkında

5 Şubat 2016

Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere; Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Laboratuar Müdürlüğü’nde 07 Kasım 2015 tarihinde bir yangın felaketi meydana gelmiş ve yangın sonucunda söz konusu laboratuar zarar görmüştür. Laboratuarların tekrar faaliyete geçebilmesi için belli bir süre gerekmektedir.

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne, bölgemizdeki sanayicilerimizin mağduriyetini önleyebilmek açısından bu süreçte ilgili tahliller için bölgemizdeki Üniversite, TÜBİTAK MAM ve diğer akredite laboratuarların kullanılması Odamız tarafından önerilmiştir.

Söz konusu önerimiz; Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Bölge Laboratuarı faaliyete geçene kadar, 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin 201/1. Maddesi hükümleri doğrultusunda eşyanın özelliklerine göre talep halinde tahlil masrafları yükümlüler tarafından karşılanması kaydıyla, tahlile tabi eşyanın herhangi bir Gümrük Laboratuarına, Üniversite veya TÜBİTAK MAM Laboratuarlarına gönderilebileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Paylaş