Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru Hk.

3 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; AB ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin Ek-1’de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3’te yer alan listelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dair taleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız