Güvenli Ürün Danışma Ofisleri Hk.

5 Haziran 2023

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eyleminin
eklendiği, Program’da belirlenen hedef doğrultusunda; Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri
bünyesinde Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesinin  amaçlandığı ve anılan eyleme yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte; piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanmasının, tüketicilerin daha etkin korunmasının, ürün güvenliği alanında farkındalığın artmasının, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesinin ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğü Kocaeli Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü bünyesinde
“Doğu Marmara Güvenli Ürün Danışma Ofisi” kurulmuş olup tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye,
deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin bilgisine sunarız.