Hacizli Araç Satışı

17 Mayıs 2022

Sayın üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca birinci satışı 31.05.2022 tarihinde saat 14.30’da, satılmadığı takdirde ikinci satışı 07.06.2022 tarihinde saat 14.30’da açık artırma suretiyle hacizli araç satışı yapılacağı duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.