Hacizli araç satışı

31 Mart 2022

Sayın üyemiz;

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık artırma suretiyle hacizli araç satışı yapılacağı bildirilmiştir. Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aracın birinci satışının 20.04.2022 tarihinde saat 14.00’te, satılmadığı takdirde ikinci satışının 27.04.2022 tarihinde saat 14.00’te yapılacağı belirtilmiştir.