Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi Hk.

30 Haziran 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” süreci hakkında gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemeler, alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş/öneri talep edilmektedir.

Bu itibarla;
1.Hâlihazırda bahse konu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,
2.Hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiğinin açıklanması,
3. Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunların belirtilmesi,
hususlarını da içerecek şekilde yazıda konu edilen hizmetlerin geliştirilmesine dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 8 Temmuz 2022 tarihine kadar Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) word dosyası olarak iletilmesini önemle rica ederiz.