Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulması

6 Mayıs 2022

Sayın üyemiz;

T.C. İzmit Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Ülkemizde ek şartları taşıyan ve 29 saate kadar hayvan taşınmasına imkan sağlayan uzun yol nakil araç sayısı yeterli düzeyde olmadığından, yurtiçi hayvan sevklerinde kontrol ve dinlendirme istasyonuna kurularak işletilmesi amacıyla 30/05/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de “Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği” yayınlandığı hatırlatılmıştır.

Bu Yönetmelikle evcil tek tırnaklılar, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmeliğin 10. maddesi birinci fıkrasında belirtilen “Bakanlık tarafından belirlenen ” ibaresine istinaden dinlendirme istasyonu yerlerde ve sayıda istasyon kurulmasına izin verilir. kurulumu ile ilgili olarak 24.12.2021 tarih ve E-71037622-020-1657870 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız adına tahsisli arazilerde ihale işlemleri devam edenlerin yanı sıra; kamu, özel sektör, TOBB, sektörle ilişkili birlikler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendilerine ait veya belirleyeceği yerlerde (arazi, tesis, çiftlik vb) mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi ve il müdürlüğünün uygun görmesi durumunda il ve sayı sınırlandırılması olmadan birden fazla sayıda hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda dinlendirme istasyonu kurmak isteyen üyelerimiz Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

Bilgilerinize sunarız.