Hazarfen Projesi

“Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi” TPE, KOSGEB, Kocaeli Sanayi Odası ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle, KOBİ’lerimize ücretsiz sunulacak olan eğitim ve birebir danışmanlıklardan oluşan bir projedir. Söz konusu projede, KOBİlerimize, ulusal ve uluslararası pazarlarda fikri ve sınai mülkiyet araçlarını etkin bir şekilde kullanmaları, patentlerdeki bilgi hazinesinden yararlanarak yeni ürün, teknoloji ve projeleri geliştirmeleri, teknoloji trendlerini ve rakiplerini nasıl takip edecekleri öğretilmiştir. Proje kapsamında, başvuruda bulunan 24 firmaya Ar-Ge Mühendisliği Uzmanlık Sertifika Programı (5 gün) ve Ür-Ge Mühendisliği Uzmanlık Sertifika Programı (5 gün)danışmanlık hizmeti ve eğitimleri verilmiştir.

HEZARFEN