Helal Belgelendirme Destekleri

19 Ekim 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda “Dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve “Türk Malı” ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı’nın 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ı kapsamına alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı’nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskinkarar/destek-1- pazara-giris-belgeleri) erişim sağlanabilmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından TOBB’a iletkilen “Helal Belgelendirme Destekleri” konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız.