Hindistan’ın DTÖ TTE Komitesi’ne Yaptığı Bildirim

29 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden; Hindistan’ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bilgi verilmektedir.

Yazıda; daha önce Hindistan’ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bildirimin 8 Ekim 2019 tarihinde G/TBT/N/IND/108 simgesi ile yayımlandığının bildirildiği belirtilmiş olup, anılan düzenleme ile Hindistan’a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi’nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Hindistan tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan yeni bildirim (G/TBT/N/IND/148) ile ilk bildirimde yer almayan farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının planlandığı belirtilerek, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre öngörüldüğünün açıklandığı belirtilmiştir.

Bahse konu taslak düzenleme hakkında görüş bildirmek isteyen Üyelerimizin, görüşlerini en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar kubilay.simsek@tobb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Paylaş