Hizmet Yeri Belgesi Hakkında

17 Ocak 2022

Sayın üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; “Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ”in 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen, ekte paylaşılmakta olan yazıda, florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin, anılan tebliğ kapsamında zorunlu tutulan TS13905 numaralı standarda ilişkin Hizmet Yeri Belgesi alması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazıda, KOSGEB tarafından sağlanan “İş Geliştirme Destek Programı” kapsamında verilen “Belgelendirme Desteği” hakkında bilgi verilmekte ve ayrıntılı bilgiye https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi
linkinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız