Hurda Alım Fiyatları Hk.

7 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen 2023 Yılı III. Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’ye devredilmesi gereği bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız