ICC ve WTO ‘Küçük İşletme Şampiyonları’ İnisiyatifi ve Proje Teklifleri

8 Kasım 2017

Sayın Üyemiz,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC); Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ile işbirliğinde ‘ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları’ isimli küçük işletmelerin uluslararası ticarete katılımını kolaylaştırmak amacıyla bir girişim başlatmıştır. Bu girişim, şirketler ve özel sektör kuruluşları için KOBİ’lerin dış ticaret yapmalarını teşvik etmek üzere tasarlanmış yenilikçi ve pratik fikirler önermek için bir platform sağlamayı hedeflemektedir.

KOBİ’lerin, gelişmiş, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki ekonomik önemine rağmen, ticaretteki payları orantısız bir şekilde küçüktür. Ancak, yeni teknolojiler, bu engelleri ortadan kaldırarak küçük işletmeler için daha elverişli bir alan yaratmaya yardımcı olmaktadır. Dış ticaret yapabilmeleri için KOBİ’lere yardım edilmesi, vatandaşlara daha geniş bir yelpazede fayda sağlayan daha kapsayıcı bir ticaret sistemi oluşturmak için atılmış önemli bir adımdır.

Bu nedenle, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)  Genel Sekreteri Danilovich ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktör Azevedo tarafından tanıtımı yapılan girişim kapsamında, işletmeler ve özel sektör kuruluşları KOBİ’lerin uluslararası ticarette yer almalarına yardımcı olabilecek proje teklifleri sunmaya davet edilmektedir. Söz konusu girişimin amacı, KOBİ’lerin uluslararası ticarette karşılaştıkları engellerle ilgili farkındalık yaratmak, hali hazırda dış ticaret yapmakta olan KOBİ’lerin deneyimlerini ve başarı öykülerini aktarmak, önemli bilgilere erişimi kolaylaştırmak ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için KOBİ’ler arasındaki becerileri arttırmaktır.

Başarılı proje teklifleri ortaya koyan işletmeler, ‘ICC-WTO Küçük İşletme Şampiyonları’ olarak ilan edileceklerdir.

Proje Teklifleri:

  • Proje teklifleri, farkındalık kampanyaları, kapasite geliştirme, yarışmalar, eğitimler ve rehberlik programları şeklinde olabilir.
  • ICC ve WTO; proje tekliflerinin niteliğine göre etkinliklere ev sahipliği yapılması, teknik uzman ve kurumsal destek sağlanması gibi konularda yardımcı olacaktır. Ancak, tekliflerin uygulanması için herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
  • Tekliflerin konsepti, amacı ve zaman çizelgesi gibi önemli bilgileri ayrıntılı şekilde sunulmalıdır. Teklifler en fazla 3 sayfa olmalıdır. Proje teklifleri sadece özel sektör ve özel sektörü temsil eden kuruluşlara açıktır.
  • Proje çağrısı, 2017 yılı sonuna kadar açık olacaktır. Proje teklifleri Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından değerlendirilecektir.
  • Tüm proje teklifleri : MSMEsubmissions@iccwbo.org e-posta adresine Word veya PDF dosyası şeklinde gönderilebilmektedir.

Detaylı bilgiye https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-wto-launch-small-business-champions-initiative-open-call-proposals/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Paylaş