İhale Duyurusu

17 Mayıs 2022

Sayın üyemiz;

Yalova İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nce 5302 sayılı yasanın 7,10 ve 26. Maddeleri ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı yöntemiyle taşınmazlar ihale edilecektir.

İhalenin 26.05.2022 Perşembe günü saat 14.30’da Yalova İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu’nda İhale Komisyonunca yapılacağı bildirilmiştir.

İhale ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız