İhale Hakkında

7 Haziran 2017

Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabi Kaynakla Bakanlığı- Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden alınan jeotermal alanların ihalesine ilişkin metne ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş