İhale Hakkında

11 Ekim 2016

Sayın Üyemiz,
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza gelen yazıyla,
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Kırşehir iline ait muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Paylaş