İhale İlanı

12 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Odamıza gelen yazıda; Özelleştirme kapsam ve programındaki Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

-İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 245 ada 2 parsel numaralı, 7.768,61 m2 ve
245 ada 9 parsel numaralı, 2.517,83 m2 olmak üzere toplam 10.286,44 m2 yüzölçümlü (bir
bütün halinde),

-İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 294 ada 3 parsel numaralı 1.000,00 m2
yüzölçümlü,

-İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 303 ada 4 parsel numaralı, 4.290,18 m2
yüzölçümlü,

-İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi, 330 ada 2 parsel numaralı, 4.878,90 m2
yüzölçümlü taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesi amacıyla 06.09.2022-28.09.2022 tarihleri arasında ihale ilanına çıkılmıştır.

İhale ilanı ve taşınmazlara ilişkin bilgiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın www.oib.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.