İhale İlanı Hakkında

11 Ekim 2016

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Odamıza gelen yazıyla, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan metni için tıklayınız.

Paylaş