İhale İlanı Hk.

29 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce Odamıza gelen yazıda; mülkiyeti Düzce İl Özel İdaresi’ne ait Düzce Merkez ilçesi Kültür Mahallesi 11 ada 53 parselde yer alan 3.962,89 m² yüz ölçümlü arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi 13/10/2022 tarihinde saat 11.00′ de Düzce İl Özel İdaresi Meclis Salon’unda yapılacağı belirtilmiştir.

Düzce Valiliği, il tören alanı, millet bahçesi, şehir stadyumu ve Düzce Belediyesi gibi şehrin ana dinamiklerine 300-500 m mesafede ve mevcut alış veriş merkezinin (AVM) bitişiğindeki arsanın şehrin çekirdek merkezinde bulunduğu paylaşılmıştır.

Arsaya ait konum ve ayrıntılı bilgilere, http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ekli imar durumu krokisinden de 1/1000’lik Düzce Belediye Uygulama İmar Planında, ayrık nizam, 4 kat TAKS alan 0,60; KAKS 2,40 olup ticari ve konut kullanımındadır. İsteğe bağlı olarak otopark amaçlı 2 (iki) kat bodrum yapılabileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.