İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi Hakkında

17 Mart 2017

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan yazı ekinde Oda sicil kayıt suretleri belirtilen şirketlerin, başka şahıs veya sermaye şirketlerinde ortaklığı olup, olmadığının, ortaklığı var ise o tüzel kişilikle ilgili olan ortaklığının son hisse durumlarını gösterir belgelerin bir örneğini 15.03.2017 günü mesai bitimine kadar Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Daiersi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunulur.

Paylaş