İhracat Destek Ofisi

Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında 13 Kasım 2018 tarihinde imzalanan “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü” kapsamında,  ülke ihracatının ve ihracatçı sayısının artırılabilmesini ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen belirlenen illerde yerleşik Odalarda İhracat Destek Ofisleri kurulmuştur. Odamız da bu önemli projenin bir parçası olarak, ihracatın önündeki engelleri kaldırmak ve ülkemizi uluslararası ticaret sahnesinde daha etkin bir konuma getirmek adına çalışmayı sürdürmektedir.

Devletimiz tarafından sunulan ihracat destekleri, işletmelerin uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Destekler ile ilgili detaylı bilgi almak için https://kolaydestek.gov.tr/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.

İhracat ile ilgili destek almak istediğiniz tüm konularda İhracat Destek Ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 0262 315 80 57

E-posta: proje@kosano.org.tr