İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Şubat ayına ait 12 adet bildirim aldıkları, alınan bildirimlerin büyük bir kısmının da bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 04/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olmasının gerektiği belirtilmektedir.
AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracat yapan üyelerimizin bu konuda azami itina göstermeleri hususunu, duyururuz.

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 25.09.2014 tarihli ve 0412/18330 sayılı yazıda

İhraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri hakkında 2014 yılının ilk 8 ayına ait 51 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerde söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM15 (Uluslar arası Bitki Sağlığı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Materyali) standartlarına uygun olmadığının bildirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarih ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işretleme yetkisi alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Ülkemizin aldığı bu tür bildirimlerin tekrar etmemesinin ülkemiz ihracatı açısından önemli olduğu dikkate alınarak ihracatçıların azami itina göstermeleri gerekmektedir.

RHONJ Season Five Posche Fashion Show Is a No
woolrich fellkragen type week knoxville rescheduled for don’t forget national 2010

RHONJ Season Five Posche Fashion Show Is a No
woolrich parka type week knoxville rescheduled for don’t forget national 2010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.