İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Şubat ayına ait 12 adet bildirim aldıkları, alınan bildirimlerin büyük bir kısmının da bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 04/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre, işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olmasının gerektiği belirtilmektedir.
AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracat yapan üyelerimizin bu konuda azami itina göstermeleri hususunu, duyururuz.