İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; ihraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap malzemeler hakkında, 2014 yılı Eylül ve Ekim ayına ait 19 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

04.12.2011 tarih ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işaretleme yetkisi alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.