İkinci çeyrek büyüme oranını değerlendirdi… KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Üçüncü çeyrekte çok daha yüksek büyüme bekliyoruz.”

11 Eylül 2017

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından yüzde 5,1 olarak açıklanan 2017 ikinci çeyrek ekonomik büyüme performansına yönelik “Beklentimizin çok az gerisinde olmasına rağmen ikinci çeyrekteki yüzde 5,1 büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Üçüncü çeyrekte çok daha yüksek bir büyüme performansı bekliyoruz. Geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4,9’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştik. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan teşvikler, vergi indirimleri ve KGF ile kredilerdeki genişleme, üretim, yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek oldu. Nitekim ikinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9,5, ihracat yüzde 10,5 büyüdü.” dedi.

Yatırım harcamalarındaki artışın imalat sanayiye yönelik olmasının sağlıklı büyüme için gerekliliğini vurgulayan Zeytinoğlu, “İkinci çeyrekte sabit sermaye oluşumu alt kalemlerine baktığımızda geçen yılın aynı çeyreğine göre inşaat yatırımlarının yüzde 25 arttığını, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 8,6 gerilediğini görüyoruz. Buradan yatırımlardaki artışın inşaattan kaynaklı ve KGF desteğinin de inşaatta etkili olduğunu görüyoruz. İmalata dönük yatırımların negatif olması bizim istediğimiz bir tablo değil.” dedi.

Ekonominin ikinci çeyrekteki yüzde 5,1 büyümesine ihracatın güçlü katkı verdiğini belirten Zeytinoğlu, “Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 gerileyen mal ve hizmet ihracatı, bu çeyrekte yüzde 10,5 arttı. Turizmdeki toparlanma ve ihracatın artması dış talebin arttığına işaret ediyor.” dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinde son yılların en yüksek büyüme oranını yakalanabileceğini belirten KSO Başkanı “Yılın üçüncü çeyreğinde turizm ve ihracat gelirlerinin büyümeye pozitif etkisini göreceğiz. Diğer taraftan önemli bir baz etkisi de var. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte neredeyse çift haneli rakamlara ulaşabileceğimiz bir büyümeye ulaşabiliriz diye düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Paylaş