İklim web sitesi hk.

16 Eylül 2022

Sayın Üyemiz;

İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline gelmiştir. Sektörleri kapsamlı bir dönüşüme zorlayacak, yaşam tarzımızı kökten değiştirmemize sebep olacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projeler yapılmakta; raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlanmakta; etkinlikler, webinarlar, toplantılar, eğitimler düzenlenmektedir.

Bu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanması bir bütünlük oluşturarak bu çalışmalara ulaşımı kolaylaştıracak, görünürlüklerinin artmasını sağlayacak, bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratacaktır.

Bütün bu düşüncelerden hareketle, Birliğimiz bünyesinde https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilen iklim web sitesi kurularak erişime açılmıştır. İklim web sitesi, Oda/Borsalarımızın etkinliklerini daha geniş bir kitleye duyurmaları için önemli bir araç niteliğinde olup, bu etkinliklerin Birliğimize iletilmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu sitede üyelerimiz tarafından hazırlanan ve yayımlanmasında fayda görülen proje ve çalışmaların, dokümanların, finansman kaynaklar ile etkinliklerin de ekteki forma işlenmek suretiyle düzenli olarak iklim@tobb.org.tr adresine iletilmesi rica edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.