İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelde

21 Şubat 2023

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize, göç alanında taşrada yabancılara hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar ile koordinasyon sağlanması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen “İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” hakkında genelge iletilmiştir.

Genelge için Tıklayınız