İlaç Sektöründe Kullanılan Hammaddelere Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı/Irak Hk.

20 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, ilaç sektöründe kullanılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve bunların temel operasyonel malzemelerine uygulanan gümrük vergisi oranlarının, Irak Bakanlar Kurulu tarafından kamu ve özel sektör kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere değiştirildiği bildirilmiştir