İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

14 Ekim 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. Birliğimiz, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’yi kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede Oda ve Borsalar ile iştiraklerinin elektronik iletileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS’ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirme gerekmektedir.

Konuyla ilgili bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş