İmalatçı Belgesi Hakkında

5 Haziran 2014

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğin 8.3 (Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar) maddesinde “……Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu tebliğ gereği ihraç kayıtlı üretim yapan üyelerimizin, Odamızdan imalatçı belgesi alması gerekmektedir. İmalatçı Belgesini alabileceğiniz hizmet noktaları aşağıda sunulmuştur.

Paylaş