İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi Hk.

19 Mart 2018

Sayın Üyemiz,

TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedefleyen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı oluşturuldu.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.

İnoSuit Programı’na bugüne kadar 36 farklı ilden 232 firma başvurmuştur. İnoSuit Programı’nın mentor havuzunda ise inovasyon yönetimi konusunda uzman 97 üniversiteden 601 akademisyen mentor bulunmaktadır. Diğer taraftan programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detayları ekte belirtilen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın 2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci dönemine katılmak isteyen üyelerimizin dikkatine sunarız.

EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 

Paylaş