İnovasyon Yönetimi Ve Yenilikçi İş Modeline Bakış Çalıştayı

28 Ocak 2019

2017 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA2) Programı kapsamında Ulusal Ajans’a yapılan 206 başvuru arasında desteklenmeye hak kazanan 27 projeden biri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın koordinatörlüğünde, Türkiye’den Kocaeli Sanayi Odası, Sabancı Üniversitesi ile İspanya, Almanya, Romanya ve Yunanistan’dan partnerlerin ortaklığında gerçekleşen “Building a Regional Habitat for Learning and Innovative SMEs – InnoHabitS Projesidir.” Bu proje ile KOBİ’lerin inovasyon yönetimi alanında kapasitelerini geliştirmek üzere bölgeye özgü yenilikçi iş modellerinin gelişeceği bir ekosistem kurgulanması ve bu ekosistemi geliştirmek adına tasarlanacak hayat boyu öğrenme eğitim modülleriyle insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

InnoHabits (Yenilikçi Ekosistemler) AB Projesi Çerçevesinde İnovasyon Yönetimi İstişare Edildi

Proje çerçevesinde KOBİ’lerin inovasyon yönetimi konusunda karşılaştıkları sorunları tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve bölgesel yenilikçi ekosistem ortamının nasıl gelişebileceği üzerine interaktif şekilde stratejiler tasarlamak üzere 10 Ocak 2019 tarihinde Gebze Workinn Otel’de bir çalıştay düzenlendi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Sanayi Odası ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen çalıştaya KOBİ’ler başta olmak üzere inovasyon konusunda istekli 26 firmanın temsilcileri katıldı.

 İnovasyon yönetim sistemi unsurlarından Strateji, Kaynaklar, Kültür, Fikir Seçme & Fikir Geliştirme ile Proje Geliştirme & İnovasyon Performansı başlıkları 5 oturumda Sabancı Üniversitesi’nin moderasyonunda firmalarla tartışıldı. Çalıştayda elde edilen çıktılar bir raporda derlenerek katılımcılarla ve proje ortaklarıyla paylaşılacak.

Paylaş