İnternet Alan Adı (İAA) Uyuşmazlıkları hk.

8 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Birliğimiz iştiraki olarak faaliyet gösteren TOBB UYUM Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, .tr uzantılı internet alan adları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uyuşmazlık çözüm merkezi olarak yetkilendirilmiştir. Konuya ilişkin bilgi notu ve görsel ekte sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız