IPA Projesi Düzenleyici Etki Analizi Anket Çalışması

Paylaş

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Odamıza yazıyla,

Tehlikeli kimyasalların İhracatı ve İthalatına Dair AB tüzüğünün uygulanmasına ilişkin Teknik Yardım Başlıklı IPA projesi kapsamında ilgili AB tüzüğünün ülkemizde uygulanmasına yönelik olarak düzenleyici etki analizi çalışması yürütülecektir.

Bu çerçevede ekte gönderilen anket formunun doldurularak 19 Ağustos 2016 tarihine kadar elektronik olarak oky@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinize sunarız.

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız.