Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

6 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bağdat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanlığı ile yapılan toplantıya dair bilgi verilmiş olup, Irak özelinde Sevk Öncesi İnceleme uygulaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi almak için ilgili müşavirlikle irtibata geçilmesinin faydalı olacağı açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.