İran Ekonomisine İlişkin Rapor

21 Eylül 2018

Sayın Üyemiz,
İran’a yönelik yaptırımların İran ekonomisi ile Avrupa Birliği’nin İran ile ticaret ve yatırımına etkilerinin analiz edildiği, “The Vienna Institute for International Economic Studies” tarafından hazırlanan rapor (The Iranian Economy: Challenges and Opportunities) T.C. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınmakla ekte sunulmaktadır.
Ayrıntı için tıklayınız  
Paylaş