IRU TRANSPark Uygulaması ve TPA Üyelik İşlemleri

Sayın Üyemiz
TOBB’dan alınan  yazıda, son yıllarda özellikle araç sürücülerinin ve taşman yüklerin güvenliğinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ile şoförlerin rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarının sağlanabilmesi amacıyla, nitelikli TIR araç park alanlarının mevcudiyetinin önemi artığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF)’nun ortak çalışması olan internet tabanlı “TRANSPark” uygulaması TOBB’un da katkılarıyla Türkçe olarak hizmet sunmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamada, karayolu taşımacılığı yapan araçların faydalanabilecekleri farklı konfor ve güvenlik seviyelerinde TIR Park Alanlarına (TPA) ilişkin bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Ülkemiz park alanlarının da bu programda yer almasının gerek park alanı işletmelerinin tanıtımı gerekse sürücülerin taşıma şirketlerinin güvenliği ve konforu için önemli olduğu düşünülmektedir.
Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğümün Seri No:3, 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) hükümlerince, karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının sadece Tebliğ hükümleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabileceği hüküm altına alınmıştır.
Ülkemiz TPA’larının anılan sisteme kayıt edilebilmesi ve TRANSPark sisteminden sorgulanabilir olmasının sağlanması gerekmektedir.
Bu itibarla, TPA sahipleri/işletmeleri tarafından doldurulmak üzere ekte gönderilen formun doldurularak E-posta (tir-grup@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu TPA’lar TRANSPark sistemine işlenecek olup; TPA sahiplerinin kendi bilgilerini güncelleyebilmelerini teminen kullanıcı adı ve şifresine ilişkin bilgiler bilahare TPA üyelerine iletilecektir. Bu nedenle, formlarda doğru iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.