İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6 Ağustos 2019

Sayın Üyemiz,

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından,  üyelerimizin  “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine” kayıtlı olmaları önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan gelen bilgi doğrultusunda, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilmiştir.

Söz konusu yükümlülüklerin  yerine getirilmemesi halinde, olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Kılavuzu” na ulaşmak için tıklayınız

Paylaş