"İş Dünyasına Destek Çağrısı Yapıyoruz" diyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İstihdam seferberliği işsizlik sorununu çözmede büyük katkı sağlayacak"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, artış eğiliminde olan işsizliğin önlenebilmesi için Yeni İstihdam Paketi ile getirilen önlemleri bütünüyle yerinde bulduklarını açıkladı.

İş dünyasına kapsamlı bir çağrıda bulunacaklarını ifade eden Ayhan Zeytinoğlu “İstihdam Seferberliği Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunlarından biri olan işsizlik sorununun çözümü için büyük bir fırsat sunuyor. Sorunun çözümü için, bu fırsatı kullanmak ve gereken tüm desteği vermek üzere iş dünyasına çağrı yapıyoruz.

 Bu arada işsizlikle mücadelede başarı çıtasının yükseltilmesi için, işsizlik gündemimizin bu kadar öncelikli bir konusu olmasına rağmen yaşadığımız eleman bulma güçlüğünün de sağlıklı bir analizini yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için üniversite ile bir proje üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Bir yandan işsizlik yükselmişken, diğer yandan istihdam etmek için aramasına karşın eleman bulamayan işletmelerin varlığına işaret eden Ayhan Zeytinoğlu; İşkur çağrılarına rağmen açık işlerin bulunduğunu ifade ederek “Sosyal bir sorunla karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı.

Ayhan Zeytinoğlu: “Kasım ayında bir firmamız 100 kişiyi istihdam etmek için İŞKUR’a başvurdu. İŞKUR 6.000 işsize çağrıya çıkmasına rağmen sadece 42 kişiden dönüş oldu. Bu sonucun işsizlik oranlarıyla örtüşmediğini görüyoruz. Burada sosyal bir sorun var. Bu sorunu tespit etmek için Kocaeli Üniversitemiz ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. 2-3 ay içerisinde sonuçlarını kamuoyuna açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

-İstihdam seferberliğini destekliyoruz

TOBB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işbirliği ile İstihdam Seferberliği Projesi başlatıldığını hatırlatarak “İl düzeyinde Odamız ve İŞKUR ile bu projeyi yürüteceğiz.” dedi.

İşsizlikle mücadelede başarı çıtasının daha da yükseltilmesi için çalışma hayatında işverenlerin geçmişten gelen bazı sorunlarına çözüm bulunmasının da yararlı olacağını vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu; bu kapsamda, kıdem tazminatı, firmalara uygulanan cezalar ile uzman istihdamı zorunluluğu gibi konuların ele alınmasında fayda olduğuna dikkat çekti.

İşe iade davalarının yüzde 99,9 oranında işveren aleyhine sonuçlandığını hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu; “İş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenlerimiz ciddi bir tazminat ödemekle yükümlü tutuluyor. Bu konuda işverenlerimizi de koruyucu hükümler konulacak şekilde yasal düzenlemelerin revize edilmesini yararlı olur düşüncesindeyiz.” dedi.

-Eğitici denetime gerek var

“Firmalara uygulanan cezaların yüksek  olduğunu düşünüyoruz. Eğitici denetimlerden yanayız.” şeklinde konuşan Ayhan Zeytinoğlu, firmaların belli mesleklerdeki uzmanları istihdam etmek zorunda olduklarını hatırlatarak “Bu uygulama çok büyük şirketlerde sorun olmamasına rağmen, özellikle 50’nin altında işçi çalıştıran küçük ölçekli firmalarımız için sorun ve maliyet teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.

-Bizimköy istihdam örneği…

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bizimköy Projesi ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.  Bizimköy’de engelli istihdamını İş Kanununda yer alan ‘ödünç iş ilişkisi’ kavramından hareketle sağladıklarını hatırlatan Ayhan Zeytinoğlu, geçen yıl mayıs ayında Yasada yapılan değişiklik sonrasında, ödünç iş ilişkisi ile ilgili süreci rahatlatmaya yönelik önlem zorunluluğunun ortaya çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

-Dünya birincisi proje

“Projemiz Dünya Odalar Federasyonundan bir ödül de almıştır. Bu projenin tüm Türkiye’de gelişmiş illere yaygınlaştırılmasını istiyoruz. BİZİMKÖY’de bugün 90 engelli arkadaşımız istihdam ediliyor.

Projenin ayakta kalması ve yaşatılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Buradan Vilayet ve İŞKUR’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.

İş Kanununda yer alan ödünç iş ilişkisi kavramından hareketle istihdam sağlıyoruz. Sanayicilerimiz, kendi sigortalısı olarak istihdam edeceği engelli işçiyi BİZİMKÖY’de görevlendiriyor. Böylelikle doldurmakta zorlandıkları engelli kadrolarını kayden doldurmuş oluyor ve idari para cezası ödemekten kurtuluyorlar.

Ancak geçen yıl Mayıs ayında Yasada yapılan değişiklik sonrası, ödünç iş ilişkisi ile ilgili süreci rahatlatmaya yönelik talebimiz var. Böylelikle, Hükümetimizin çağrısına uyarak, Mart sonuna kadar 10 ve yıl sonuna kadar da 50 engelli daha istihdam edebileceğiz.”

-İş dünyasının beklentileri

Başkan Zeytinoğlu çalışma hayatı ile ilgili olarak iş dünyasının diğer beklentilerini de söyle sıraladı:

“2016 yılında yapılan düzenleme ile vergi diliminden dolayı ücretleri 1.300 TL’nin altına düşen asgari ücretlilere vergi desteği sağlanması hem çalışanlar, hem de işverenlerimiz açısından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu girişimi teşekkürle karşılıyoruz.

Ancak; yılın son aylarında vergi diliminin artması nedeniyle, işçiler fazla mesaiye kalmak istemiyorlar. Bu sebeple, asgari ücret vergi diliminin alt dilimi olan 13.000 TL’nin yükseltilmesini istiyoruz. Her yıl asgari ücret artışı kadar alt vergi diliminin düzenli olarak artırılması halinde bu sorun ortadan kalkacaktır.

Zaten; vergi tarifesinin ilk ve ikinci dilimlerindeki oranların, yıllar itibariyle enflasyona göre eridiği, diğer bir deyişle vergi yükünün arttığı da gözüküyor.

-Kıdem tazminatı sorunu

Mevcut kıdem tazminatı düzenlemesinde kıdem tazminatı ödenmesi gereken durumların belirgin olması gerektiğini düşünüyoruz.

Eğer Fon uygulaması olacaksa; Kanun Tasarısı Taslağında “10 yıl, 15 yıl gibi belirli bir süre prim ödeyen işçinin isteği halinde kendisine tazminat ödeneceği” hükmü yer alıyor. Bu hüküm ile başka bir işyerine geçmesi durumunda kıdem tazminatı hakkının kaybolmayacağını bilen işçi, çok sık işyeri değiştirecek ve işveren nitelikli elemanlarını elde tutmak konusunda sıkıntıya düşecektir.

Bu sebeple her ne koşul altında olursa olsun haklı bir sebep olmaksızın istifa etmek suretiyle iş akdini fesh eden işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi yerinde olacaktır.

Ayrıca; şu an giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının çıplak ücret esas ödenmesi daha uygun olacaktır. Böylece işverenlerimiz, çalışanın rahat çalışması, işinden ve işyerinden memnun kalması için ek menfaatler sağlama konusunda daha rahat olacaktır.

Kıdem tazminatı fonunda çalışanın hak kazandığı yıllar itibariyle her yıl için o yıla ilişkin ücreti esas alınarak bir ödeme yapılmasının, fonun etkin kullanımı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bununla birlikte; kıdem tazminatı ödemesinde kullanılmak üzere oluşturulan fonun, işverene faizsiz kredi kullanma olanağı sağlayacak şekilde yapılandırılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza önemli yükümlülükler getirildi.

Bu yönetmelikten etkilenen toplam 858 firmanın 91’i Kocaeli faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği halinde birçok çalışma yaptık. Firmalarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları ve AFAD işbirliği ile SEVESO eğitimi organize ettik.

İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısının katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı daha düzenledik.

Odamız bünyesinde “SEVESO Destek Merkezi”ni kurduk. Bu merkez aracılığı 15 üyemizin indirimli danışmanlık hizmeti almasını sağladık.

TÜBİTAK ile yapılması gereken yatırımlarla ilgili teşvik paketinin oluşturulması ve modelleme yazılımlarının yerlileştirilmesi konusunda görüşmeler yaptık. Söz konusu direktif ile ilgili görüş ve önerilerimizi içeren raporlarımızı paylaştık.

Öncelikle Odamızın talebi olan; SEVESO denetimlerinin idari yaptırımsız ve eğitim amaçlı yapılması bizleri ve firmalarımızı çok memnun etmiştir. Çok teşekkür ederiz.

Artık firmalarımız Direktif kapsamında hazırlaması gereken raporları hazırlayarak sundular. Bundan sonra bu önlemlerin alınabilmesi için tesislerde çok büyük yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda talebimiz; AB Fonları kullanarak yapılacak yatırımlar konusunda teşvik ya da destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.